Mae angen ymateb beiddgar, asgell chwith ar Gymru i ysbrydoli’r genedl yn yr amseroedd tywyll hyn.

Join WLG